Akıllı CanMELEK Projesi

Kamuoyu gündemindeki yerini sürekli olarak koruyan önemli bir sosyal problem olan “Zihinsel engelli” bireylerin kaybolması, sonrasında kaçırma, fidye, saldırı, gasp, istismar, tecevüz, vb. olumsuzluklara maruz kalmasını ve böylelikle uğradıkları sosyal problemleri önlemek ve maruz kaldıkları sosyal eşitsizliği bir miktar da olsa giderebilmek, dezavantajları sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek ve bu konuda toplumsal bilincin uyandırılarak ülke genelinde emsal teşkil edecek bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) modeli ve alt yapısı geliştirilecektir.
 ''Akıllı Can Melek''olarak adlandırılan bu proje kapsamında, konum takibi yapmaya olanak sağlayan, zihinsel engelli bireyler anında ses ve veri iletişimi imkan tanıyan, güvenli konumsal bölgeler tanımlanarak bu bölgeler dışına gerçekleşecek hareketleri denetleme olanağı sunan bileklikler geliştirilecektir Bu bileklikler, bütünleşik bir Coğrafi Bilgi Sistemi ile birlikte geliştirilerek ülke kapsamında uygulanabilecek bir model ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Muğla ili için kurulan bu mekanizma ile zihinsel engelli bireylere gerektiğinde anında ve yerinde yardım yapılabilmesi olanaklı kılınacaktır. Burda elde edilecek başarı, zihinsel engellilere ilişkin toplumun farkındalığının sağlanmasını mümkün kılacaktır. Ulusal ve uluslararası alanda bu projenin örnek bir model olarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir
>