Faaliyet Alanları

Araştırma
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi, araştırma odakli bir merkezdir. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konulariyla ilgili herturlu alanlarda, multi-disipliner, bilimsel ve uygulamaya yönelik calısmaları gerçekleştirmekte ve desteklemektedir.
Proje Geliştirme ve Araştırmacı Yetiştirme
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi; yerel, bölgesel ve global projeler geliştirerek, ulusal/uluslararası toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme amacini tasimaktadir. Bu projeler aracılığıyla birikimini arttırarak, fonlar sağlamakta, oluşan altyapıyla da alanında uzman araştırmacılara ev sahipliği yapmakta ve yetiştirmektedir. Böylece, alanında global bazda rekabet edebilecek bir altyapı ve birikime ulaşmayı hedeflemektedir.
Teknik Destek/Danışmalık/Koordinasyon
Merkez personelinin yanı sıra, üniversitemizin çeşitli bölümleriyle ve ulusal/uluslararası diğer eğitim ve araştırma kurumlarıyla, kamu kuruluşları ve özel sektörle ilişkili olarak oluşturdugu proje bazlı teknik danışman/arastirmaci yelpazesiyle, ilgili alanlardaki her türlü multidispliner araştırma ve uygulama projelerine teknik destek sağlamakta ve yönetim/ koordinasyon/ danışmanlık hizmeti vermektedir.
Alansan/Zamansal Veri Sağlama
Özellikle, doğal afetleri önleme, müdahale etme, afet sonrası önlemler alma, uygulama, yönlendirme ve yönetme konularında; afet zararlarının azaltılması, bu alandaki bilimsel araştırmalara destek olunması, toplumun bilinçlendirilmesi vb. amaçlarla, ilgili kesimlere afetler öncesi ve sonrasında alansal ve zamansal CBS/Uzaktan Algılama verisi ve model sonuçları sağlamayı hedeflenmektedir.
Eğitim ve Koordinasyon
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin çeşitli akademik birimlerince sürdürülen CBS/Uzaktan Algılama alanlarıyla ilgili her türlü lisans ve lisansüstü faaliyetlere katkı sağlaması düşünülen Merkez, öğretim üyelerimizin ilgili alandaki kendi araştırmalarını sürdürebileceği ve multidisipliner çalışmaları için koordinasyon merkezi olarak kullanabileceği; öğrencilerin ödev, proje ve tezlerini yapmak/geliştirmek için yararlanabileceği, teknik destek alabileceği bir ortam sunmaktadir. Universitemiz idari personelinin yanı sıra, kamu ve özel kesimden gelecek her türlü eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeyi, sertifikasyon programlari duzenlemeyi ve bu alanlardaki iş gücü eğitimi ihtiyacını karşılamayi hedeflemektedir.
>